Cartoons / Strips

Cartoons / Strips

De strips van Eric Heuvel, striptekenaar

Welkom op mijn site. Ik wil op deze plek oud, nieuw en nog onbekend werk tonen en zonodig wat achtergrondinformatie bij dit werk geven. Hoe kwam een bepaalde strip tot stand? Wie was de opdrachtgever van een bepaalde illustratie? Dat soort info.

Deze plek stelt mij ook in staat om werk dat meestal slechts in een beperkte kring of voor een kleine doelgroep werd gepubliceerd aan een breder publiek te tonen.


Via mijn weblog zal ik kort over lopende projecten of interessante ontwikkelingen informatie verstrekken. Bij 'Actueel' ga ik dieper in op een bepaalde ontwikkeling, project of aktiviteit indien daar de noodzaak toe ontstaat. Vaak werk ik aan meerdere opdrachten (of eigen initiatieven) tegelijkertijd. De achter mij liggende tijd ging er veel werk zitten in een derde educatieve strip. Na 'De Ontdekking' en 'De Zoektocht' die tijdens WO2 in Europa spelen, kwam er in september 2010 een derde deel dat de geschiedenis van Nederlands Oost IndiŽ (NOI) tussen (globaal) 1929 en 1949 behandelt.

Nu ligt de focus op het tot leven wekken van de reeks 'Avonturen van January Jones'. Na een onderbreking van 15 (!) jaar wordt er momenteel gewerkt aan deel 5 uit deze reeks. Om dat te ondersteunen zal het eerste deel van de serie, mijn debuut als stripmaker, in maart van 2011 in de 'stripglossy' Por Dios verschijnen. 'Dodenrit naar Monte Carlo' werd daarvoor door Dick Heins opnieuw ingekleurd.†
Teksten en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack